Podmínky účasti

v soutěži s Josefem Maršálkem 

Obecné:

Soutěžní termín: 12.06.–31.07.2024

Dne 07.08.24 vybereme ze všech soutěžících osm výherců, kteří vyhrají kurz pečení s Josefem Maršálkem v hodnotě 7.000 Kč, který se uskuteční 21. 9. 2024 v Praze.  Podmínkou účasti je zaslaní vzorku vyrobeného džemu a kopie dokladu o nákupu Korunního želírovacího cukru na adresu MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY s.r.o, paní Bronislava Nováková, Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou. Kromě toho bude ze všech účastníků vylosováno 20 výherců knihy od Josefa Maršálka.

Venue :  Gourmet Academy , Vodičkova 2, Praha 1

Termín:                Sobota  21.9.2024

Time:                        10:00 - 14:00 hod.

Přesné předání ceny probíhá po konzultaci s vítězem. Podrobnosti naleznete v příslušném postu / příspěvku.  Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit nebo ukončit bez předchozího upozornění a bez udání důvodů.

Právo na účast

Zúčastnit se může každá plnoletá osoba s bydlištěm v ČR a v SR, s výjimkou zaměstnanců společnosti Moravskoslezské cukrovary, s.r.o.,  Slovenské cukrovary s.r.o. a AGRANA Zucker GmbH & AGRANA Sales & Marketing GmbH.

Zisk a stanovení zisku

Tombola se uskuteční za zavřenými dveřmi. O soutěži nelze vést žádnou korespondenci. Ceny uvedené v příslušném příspěvku nelze uplatnit v hotovosti. Jakékoli další přidělení cen vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti AGRANA. Vítězové mohou být zveřejněni se svými jmény a v případě potřeby s obrázky a zvukem v médiích nebo rozhlasových programech. Veškeré daně nebo poplatky v souvislosti se soutěží hradí výhradně vítěz.

Podle uvážení společnosti AGRANA může být cena oznámena poštou, e-mailem nebo telefonicky a bude považována za odeslanou. Riziko přístupu nese vítěz. Uvedení nesprávných údajů v průběhu registrace do soutěže může vést k vyloučení z účasti.

Nevyzvednuté ceny zanikají 20 dní po oznámení ceny, pokud se nestanou bezcennými dříve (např. dovolenkový víkend) bez nároku na náhradu.

Ochrana dat

Pokud jsou osobní údaje shromážděny od účastníků v souvislosti se soutěží, budou shromažďovány, zpracovávány a používány společností AGRANA Zucker GmbH výhradně za účelem vedení soutěže a po skončení soutěže budou vymazány. Účastníci s tím výslovně souhlasí. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním dopisu na adresu marketingového oddělení společnosti AGRANA Sales & Marketing GmbH, Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln  nebo zasláním e-mailu na adresu marketing@agrana.com. Účastníci odpovídají za správnost a úplnost údajů.

Rozsah

Soutěže na Facebooku a Instagramu nejsou spojeny s Meta Platforms Inc. (dříve Facebook Inc.)  a nejsou v žádném případě sponzorovány, podporovány nebo organizovány uvedenými platformami sociálních médií. Příjemcem informací poskytnutých účastníkem není Facebook nebo Instagram, ale společnost AGRANA Sales & Marketing GmbH jako provozovatel stránek Korunni Cukr na Instagramu. Poskytnuté informace budou použity pouze pro soutěž. Účast v soutěži je možná pouze za podmínek uvedených zde. Účastí účastník výslovně bere na vědomí tyto podmínky účasti. Účast je navíc pro účastníky bezplatná, dobrovolná a nezávazná. Rozhodnutí poroty je konečné.

Ostatní

Soutěž podléhá výhradně rakouskému právu. Místem soudní příslušnosti je Vídeň. Soutěž pořádá společnost AGRANA Sales & Marketing GmbH, Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln, Rakousko

Společnost AGRANA nepřijímá žádnou odpovědnost za technické vady, chybné přenosy dat nebo určité funkce nebo použitelnost poskytnutých cen.