Dotace EU

Projekt: Energetické úspory v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou

Díky finanční podpoře z fondů EU pro regionální rozvoj, je v roce 2019 v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou realizován projekt nové odstředivkové stanice pro zpracování meziproduktové cukroviny s cílem snížení energetické náročnosti výroby cukru. Díky podpoře EU budou zakoupeny 3 nové strojní zařízení pro odstřeďování cukru, pomocná zařízení (čerpadlo a filtrační baterie), montáž a uvedení do provozu v kampani 2019/2020. Hlavním cílem realizace projektu jsou úspory primárního paliva – zemního plynu a úspory elektrické energie v průběhu výrobního období cukrovaru. Evropská unie poskytla dotaci ve výši 30% z ceny realizovaného projektu. Celková cena projektu nové odstředivkové stanice v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou je 10 843 500 Kč.

Do konce října 2020 budou dále realizovány za finanční podpory z fondů EU projekty spalinového kotle a vnitřní osvětlení cukrovaru. Projekt spalinového kotle primárně cílí na snížení spotřeby zemního plynu v období kampaně, díky využití odpadního tepla ze stávajících plynových kotlů, s celkovými investičními náklady 14 400 000 Kč. Modernizace vnitřního osvětlení cukrovaru má za cíl snížení spotřeby elektrické energie, díky využité LED technologie, kde celkové investiční náklady budou 1 590 700 Kč. Tyto projekty budou také spolufinancovány z fondů EU ve výši 30%.

Rodina značky skupiny Agrana

V Rakousku má střešní značka „Vídeňský cukr“ dlouholetou tradici.  Pod stejným střešním konceptem jako Vídeňský cukr byly zavedeny v zemích  Slovenska „Korunný Cukor“, Česka „Korunní Cukr“, Maďarska „Koronás Cukor“, Rumunska „Mărgăritar Zahăr“ a Bulharska "Zahira" značky cukru specifické pro své země.  Koncept značky je založen na opětovném rozpoznávání, tím že odráží společný původ národních značek cukru a přizpůsobuje se současně  optimálně okolnostem každého trhu. Tyto vzniklé součinnosti vytvořily identitu značky v zemích Rakousko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko, která je v cukrovarnické branži jedinečná.