SMĚRNICE PRO OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ
 

Kontaktní údaje Příslušných osob jsou následující:

Pro závod v Hrušovanech nad Jevišovkou je Příslušnou osobou paní Bronislava Nováková, e-mail:
bronislava.novakova@agrana.com; tel. 515 209 213

Pro závod v Opavě je Příslušnou osobou paní Michaela Orságová, e-mail: michaela.orsagova@agrana.com; tel. 553 630 110 

V případě nepřítomnosti Příslušných osob prosím kontaktuje Zástupce Příslušných osob: paní Jana Matejová, e-mail: jana.matejova@agrana.com; tel. 515 209 241

Oznamovatel má také právo podat Oznámení (jak je definováno ve směrnici) přímo orgánům veřejné moci skrze web https://oznamovatel.justice.cz/

SMĚRNICE PRO OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ