• Všeobecné nákupní podmínky společnosti Moravskoslezské Cukrovary a.s.
  • Allgemeine Einkaufsbedingungen Moravskoslezské Cukrovary a.s.
  • General terms and conditions for the purchase of supplies and services Moravskoslezské Cukrovary, a.s.