Historie cukrovarů

Historie cukrovaru v Hrušovanech nad Jevišovkou

1912 – starý cukrovar Foto: publikace Příběh hrušovanského cukrovaru Dějiny cukrovaru jsou úzce spjaty s dějinami velkostatku Hrušovany nad. Jev. a hlavně jejich šlechtickými majiteli. Po smrti vlastníka Michala Heřmana z Althanu roku 1797 zdědila zadlužené panství dcera Maxmiliána, ta se provdala za hraběte Dominika z Hardeggu. Jejich dcera hraběnka Anna se provdala za úředníka Kammela. Spolu potom založili roku 1848 cukrovar Hrušovany nad Jev. Jejich dcera Emanuela s manželem hrabětem Khuenem-Bellassim uvedli cukrovar do provozu roku 1851. Tito byli m.j. také mecenáši Alfonse Muchy, jemuž platili studia v Mnichově a Paříži, kde se stal největším secesním malířem. Stýkali se také s historikem umění Dr. Maxem Dvořákem, který často pobýval na Emině zámku.

Cukrovar Hrušovany nad. Jev. měl  při uvedení do provozu denní kapacitu 30 tun cukrovky, zaměstnával 40 pracovníků a v kampani 300 pracovníků. Další dědic byl syn Emanuely Dr. Karel Khuen-Bellassi. Členové jeho rodiny vedli cukrovar ve vlastní režii. Později byla zvýšena kapacita na 250 t za den. Další přelom znamenala stavba železnice přes Hrušovany v r. 1870. V r. 1889 pronajal Dr. K. Khuen-Bellassi cukrovar firmě Kürchner-Bachler a Co. Kapacita byla zvýšena na 500 t za den. Výroba kostek byla zahájena v roce 1904.

Další vývoj byl příznivě ovlivněn vznikem akciové společnosti mezi firmou Kürchner-Bachler a Co., hrabětem Khuen-Bellassim a Vídeňskou baronkou v roce 1911. Akciová společnost měla název „Moravský cukerní průmysl a. s., cukrovar Hrušovany nad Jev.“. Předsedou správní rady byl zvolen hrabě Dr. K. Khuen-Bellassi.

V roce 1919 zakoupila všechny akcie Středomoravská cukrovarská a zemědělská společnost. V roce 1933 zůstal ze spojených cukrovarů v provozu pouze cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou. V roce 1935 se majitelem cukrovaru stal významný český cukrovarník ing. Václav Sázavský. Cukrovar vedl do roku 1938. Byl vězněn za protinacistickou činnost v r. 1938, potom perzekuován a vězněn v roce 1950 – 1953. V roce 1969 plně rehabilitován. Zemřel roku 1974.

V červenci 1948 byl vyhláškou zřízen národní podnik Cukrovar a rafinerie cukru Hrušovany nad Jevišovkou. K 1. 1. 1951 vytvořeny Jihomoravské cukrovary se sídlem v Břeclavi, které zahrnovaly cukrovary Břeclav + Židlochovice a Hrušovany n. Jev. + Pohořelice. Toto seskupení bylo zrušeno k 1. 1. 1953. Následně byly vytvořeny opět samostatné národní podniky nad nimiž byl zřízen kontrolní orgán „Východomoravský cukrovarnický trust“ se sídlem v Brně. Tomuto  trustu podléhaly národní podniky: Břeclav, Hrušovany nad. Jev., Pohořelice, Židlochovice, Slavkov, Vyškov, Uh. Hradiště, Kelčany, Hodonín.

V rámci Jihomoravských cukrovarů byl postaven v letech 1968 – 1970 nový cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou na kapacitu 4000 t řepy/den. Cukrovar postavil polský dodavatel. K 1. 5. 1992 založena akciová společnost Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, a. s. V roce 1994 do společnosti vstoupil zahraniční kapitál - Agrana International, AG – Vídeň. V roce 1995 bylo provedeno navýšení základního jmění a z tohoto vkladu bylo postaveno silo na cukr o kapacitě 20 000 t. V r. 1996 se začalo s rozsáhlými investicemi v technologii.

Historie cukrovaru Opava-Vávrovice

Svážení řepy ve starém cukrovaru  Foto: archiv MSC V roce 1869 se slezští rolníci na schůzi řepařů v Jaktaři rozhodli založit cukrovar. Byl zvolen tříčlenný výbor, který vedl veškeré práce při výstavbě. Základní kámen Vávrovického cukrovaru byl položen r. 1869. První kampaň byla zahájena 8. 1. 1870 z řepy sklizené v roce 1869, během ni bylo zpracováno 7616 t cukrovky. V roce 1905 byla požárem zničena surovárna. Po první světové válce se značně investovalo do technologie, ale během 2. světové války byla opět značná část zařízení zničena.

Při opravách válkou zničených zařízení bylo jasné, že cukrovar dožívá, a také bylo nutné zvýšit jeho kapacitu, neboť ze 13 cukrovarů postavených před 1. světovou válkou ve Slezsku zůstal jen jeden v Opavě-Vávrovicích. Proto v roce 1949 začaly stavební práce na novém cukrovaru. První kampaň v novém cukrovaru byla zahájena roku 1953 s kapacitní normou zpracování 1000 t cukrovky/den. Cukrovar se stal součástí národního podniku Slezské cukrovary. Postupně procházel různými reorganizačními změnami a byl dále rekonstruován.V roce 1989 byl jedním z devíti závodů Severomoravských cukrovarů s. p. a zpracovával 2050 t cukrovky/den.

V roce 1992 byla založena a. s. 1. Slezská. V tomto období byla provedena rekonstrukce difuze a dalších zařízení na vyšší kapacitu. V listopadu 1998, kdy cukrovar získala rakouská společnost Agrana, bylo zpracování cukrovky cca 3000 t za den.

Na valné hromadě  a. s. v r. 1999 byl odsouhlasen projekt sloučení s Cukrovarem Hrušovany nad Jevišovkou, a. s., a  s Cukrovarem Uničov, a. s. Od 1. 1. 2001 vystupují tyto cukrovary pod společným názvem Moravskoslezské cukrovary a. s.

 

SLADKÝCH 10 S KORUNNÍM CUKREM!

Pečete rádi? Soutěžíte rádi? Spojte obojí! Pošlete fotku svého oblíbeného moučníku a vyhrajte! Soutěžte s námi o Korunní cukr na celý rok!

 

dzemovani